Zadania egzaminacyjne na prawo jazdy kat. B

1. Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów (egzamin przeprowadzany na placu manewrowym).

Na placu manewrowym należy wykonać obowiązkowe zadania:

  • czynności kontrolno obsługowe w pojeździe
  • jazda po łuku do przodu i tyłu,
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Zadania do wykonania w trakcie jazdy w ruchu drogowym – Parkowania, inne manewry

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym to także wykonywanie manewrów parkowania. Rodzaj i miejsce parkowania wybiera i wskazuje egzaminator. Do wyboru ma parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem, wyjazd tyłem i parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami – wjazd tyłem wyjazd przodem.

Pamiętaj, że zamiar wykonywanych manewrów należy wcześniej sygnalizować. Z reguły jest tak, że parkowanie odbywa się bezpośrednio z jezdni, wzdłuż której znajduje się parking – gdy tylko egzaminator oznajmi, że będziemy wykonywać manewr parkowania, rozpocznij przygotowania do jego wykonania właśnie od włączenia odpowiedniego kierunkowskazu – niech to nie będzie zaskoczenie dla pojazdów poruszających się za Tobą. Również wyjazd ze stanowiska po zaparkowaniu należy sygnalizować. Brak kierunkowskazu przy wjeździe bądź wyjeździe ze stanowiska dyskwalifikuje całe zadanie – co skutkuje jego niezaliczeniem.

Masz prawo jedno parkowanie wykonać błędnie, jednak będzie je trzeba powtórzyć – wówczas drugie podejście należy wykonać poprawnie. Pamiętaj, że aby parkowanie (skośne lub prostopadłe) zostało zaliczone, należy ustawić pojazd w stanowisku w taki sposób, aby odległość od zaparkowanych pojazdów pozwalała na swobodne otworzenie drzwi naszego auta i umożliwiała wyjście z pojazdu. W przypadku parkowania równoległego egzaminator musi nam zapewnić takie miejsce, w którym długość miejsca parkowania będzie stanowić około 2-krotności długości pojazdu egzaminacyjnego. I tutaj także pamiętajmy o prawidłowym sygnalizowaniu wykonywanego manewru i każdorazowego ponawiania kierunkowskazu w sytuacji, gdy ten się wyłączy na skutek manewrowania kołem kierownicy.

Ważne, aby podczas parkowania nie najechać na krawężnik w taki sposób, że koła (lub jedno koło – np. przy parkowaniu równoległym) nie wjechały na krawężnik – bo będzie to potraktowane jako brak panowania nad pojazdem, co skutkuje niezaliczeniem zadania! Delikatne odbicie kół od krawężnika nie powinno zostać potraktowane jako błąd.

Przy każdym parkowaniu masz prawo do jednej korekty – przy wjeździe lub przy wyjeździe ze stanowiska. Decyzję o skorzystaniu z korekty musisz podjąć samodzielnie – nie licz na jakąkolwiek podpowiedź czy sugestię ze strony egzaminatora. Niech sygnałem dla egzaminatora, że zakończyłeś wykonywanie manewru parkowania, będzie zaciągnięcie hamulca awaryjnego – to moment, kiedy egzaminator będzie miał pewność, że nie podejmujesz decyzji o skorzystaniu z korekty i że może dokonać oceny zadania. Nie zapomnij o zwolnieniu hamulca awaryjnego przed rozpoczęciem wyjeżdżania ze stanowiska!

Obowiązkowy manewr to także zawracanie na drodze jedno-jezdniowej – dwukierunkowej, z możliwością wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (np. bramy, wjazdy, podjazdy, inne drogi) – zawracanie musi się odbyć z przynajmniej jednokrotnym użyciem biegu wstecznego. Potocznie takie zawracanie nazywane jest „na trzy”. I przy tym zadaniu szalenie ważne jest sygnalizowanie zamiarów – każdorazowa zmiana kierunku jazdy/korekta musi być zasygnalizowana odpowiednim kierunkowskazem. Upraszczając: przy tym zadaniu „migamy” w tę stronę, w którą kręcimy kierownicą – niezależnie od tego, czy kierunek jazdy jest w przód, czy w tył. Przy każdej zmianie kierunku jazdy należy zachować szczególną ostrożność – pamiętaj, że od pierwszego upewnienia się, czy nie stworzysz zagrożenia wykonując to zadanie, do ostatniej zmiany kierunku jazdy/korekty minęło co najmniej kilkadziesiąt sekund – a w ruchu drogowym to sporo czasu! Z reguły jest tak, iż egzaminatorzy do wykonania tego zadania wybierają drogi mniej uczęszczane, jednak nie wyłączone całkowicie z ruchu – bądźmy czujni!
W ruchu drogowym przewidziano także zadanie, polegające na rozpędzeniu pojazdu do prędkości 50km/h i zatrzymania w wyznaczonym miejscu. Musisz wiedzieć jednak, iż nie jest to hamowanie awaryjne! Egzaminator, przygotowując osobę egzaminowaną do wykonania tego zadania powinien ją o tym ostrzec – wydając polecenie rozpędzenia pojazdu na danym odcinku drogi i zatrzymaniu pojazdu w wyznaczonym miejscu – np. na wysokości określona drzewa, przystanku autobusowego czy budynku. Ocenie w tym zadaniu podlega sposób wytracania prędkości – nie hamuj awaryjnie! W pierwszej kolejności wciśnij hamulec, a dopiero pod koniec procesu zatrzymania pojazdu należy docisnąć pedał sprzęgła, aby nie dopuścić do unieruchomienia silnika.

Ruch drogowy

Zadania egzaminacyjne

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

4. Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy i czterowlotowe)

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

c) z sygnalizacją świetlną

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd) jeżeli takowe występują

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych

6: Wykonanie:

a) jednego z następujących manewrów parkowania:

    prostopadłe, wjazd przodem – wyjazd tyłem

    skośne, wjazd przodem – wyjazd tyłem

    równoległe pomiędzy dwoma pojazdami

b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej

7. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego, o ile występują i autobusowego

8. Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu

9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym wykonywałeś przebywając w pojeździe „sam na sam”. Teraz, po wykonaniu ostatniego zadania na placu, czyli ruszanie na wzniesieniu, przechodzisz do zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym. W tym momencie do pojazdu wsiada egzaminator. Przed wyjechaniem do miasta pamiętaj o włączeniu świateł mijania. Plac manewrowy (różnie w różnych Ośrodkach) pokonywać można z wyłączonymi światłami, jednak teraz należy je bezwzględnie włączyć.

Polecenia co do kierunku jazdy i wykonywania potencjalnych zadań egzaminator wypowiadać powinien głośno, wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Zdarzyć się jednak może, że któregoś z poleceń nie dosłyszysz lub nie zrozumiesz – nie bój się – i kulturalnie, acz stanowczo, poproś o jego powtórzenie, a zapewne egzaminator to uczyni. Pamiętaj także o tym, że przebieg egzaminu (wcześniej – na placu manewrowym również) jest rejestrowany: obraz jest zapisywany na twardym dysku poprzez kamery rejestrujące to co się dzieje przed i za pojazdem, oraz za pomocą kamery skierowanej na przyrządy wskazujące, a dźwięk poprzez umieszczony w pojeździe mikrofon. Czas trwania egzaminu w ruchu drogowym powinien trwać nie mniej niż 40minut, jednak egzaminator może czas ten skrócić do 25 minut, jeżeli w tym czasie wykonano wszystkie zadania przewidziane ustawą i nie popełniono błędów skutkujących wynikiem negatywnym. Musisz wiedzieć jednak, że egzaminatorzy, mają prawo także tak zaplanować trasę przebiegu egzaminu, że jego czas wyniesie więcej, niż wyżej wspomniany.

Wybierz interesującą Cię kategorię

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

Strona wykorzystuje piki cookie, aby zapewnić jak najlepszą funkcjonalność podczas przeglądania witryny. Kontynuując korzystanie ze strony lub klikając „Akceptuję” poniżej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zamknij